Świat Ciszy
Polski Związek Głuchych
telefontel. 22 831 40 71 do 73 faxfax 22 635 75 36 mailnapisz do nas
Świat Ciszy

Redakcja

 

 

Wydawca:                       Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
Redaktor Naczelna:          Kajetana Maciejska-Roczan
Redaktorka prowadząca:   Agnieszka Grabowska
Zespół Redakcji:              pracownicy, stażyści, wolontariusze PZG
Grafika i DTP:                  Efekt s.j.

 


Materiałów redakcyjnych wydawnictwo nie wysyła do autoryzacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów, oraz dowolnego montażu filmów, a także zmiany tytułów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów lub ich części tylko za pisemną zgodną redakcji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Artykuły te nie muszą odzwierciedlać poglądów wydawnictwa.